Nu begynder Ferieglæden.

Nu har I booket jeres sommerhus, hos Feriecenter Øster Hurup, så sender vi alle de nødvendige oplysninger om lejemålet for jeres ferie.

Jeres betaling er inklusiv.

  • Slutrengøring
  • gratis adgang til badelandet, sauna og spa.
  • legerum i fællesbygningen
  • hyggerum i fællesbygningen
  • vores fælles aktiviteter i børne klubben i sommerferien
  • Gratis internet til mail ikke Streaming (wifi) i alle de røde sommerhuse
  • Vandforbrug

Eksklusiv

  • Strøm: 2,80 DKK/kWh afregnes ved afrejsen.

ferie info.

1. Nu I har bestilt jeres ferie

Modtager I en booking bekræftelse fra Vandland & Feriecenter Øster Hurup via den opgivne mail.

Bestillingen er bindende for lejeren fra bestillingstidspunktet og her efter underlagt pkt. 3 “Afbestilling” . Lejeaftalen indeholder en afbestillingssikring jvf. pkt. 3. Ønskes tilkøb i form af en afbestillingsforsikring, se ­venligst pkt. 4.

2. Betaling

Efter modtagelse af bookingbekræftelsen bedes 25% af totalbeløbet plus evt. afbestillingsforsikring, som forskudsbetaling. Restbeløbet skal være  betalt senest 4 uger før lejemålets påbegyndelse.

Ved bestilling mindre end 40 dage før lejemålets påbegyndelse, er der ingen forskudsbetaling, da totalbeløbet indbetales omgående. Indbetales totalbeløbet ikke senest som angivet ovenfor, er Vandland & Feriecenter Øster Hurup berettiget til at annullere lejemålet, uden tilbagebetaling af tidligere indbetalte beløb og uden at advisere herom.

3. Afbestilling

Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid afbestille lejeaftalen. Afbestillingen skal ske skriftligt, pr. telefax eller pr. e-mail med angivelse af årsag til afbestilling. Afbestillingen er først gældende, når den er Vandland & Feriecenter Øster Hurup i hænde. Følgende afbestillingsgebyrer vil blive opkrævet og normalt dække Vandland & Ferie Center Øster Hurup udgifter og erstatnings­krav:
3.1. Indtil 60 dage før lejemålets påbe­gyndelse: 20% af totallejen, dog mindst 500,00 DKK.
3.2. Fra 59-35 dage før lejemålets påbegyndelse: 50% af totallejen, dog mindst 500,00 DKK.
3.3. Fra 34 dage til og med ankomst­dagen eller senere og ved udeblivelse: 100% af totallejen.
Annullering af lejen, ved force majeure, vil ske jvf. vores almindelige annulleringsbetingelser.

4. Afbestillingsforsikringer

Vandland & Feriecenter Øster Hurup kan tilbyde dig en forsikring i forbindelse med leje af en feriebolig. For 4,5 % af lejebeløbet (minimum kr. 200,00 )  kan du sikre tilbagebetaling af lejen i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst.

Hvis du afbestiller ferieboligen p.g.a. akut sygdom, tilskadekomst mv. hos dig eller dine nærmeste pårørende, erstatter forsikringen den del af lejen, som  Vandland & Ferie Center Øster Hurup er berettiget til efter lejeaftalen. Derudover dækker forsikringen afbestilling som følge af brand i din bolig eller virksomhed.

5.  Ændringer af lejeaftalen

Indtil 60 dage før opholdets påbegyndelse imødekommer Vandland & Feriecenter Øster Hurup så vidt muligt, lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver Vandland & Feriecenter Øster Hurup et ændringsgebyr / ombookingsgebyr på 500,00 DKK. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen i henhold til ovennævnte betingelser (jf. pkt. 3) og samtidig ny be­stilling.

6. Vandland & Feriecenter Øster Hurup aflysning af lejemålet

Lejemålet kan aflyses af Vandland & Feriecenter Øster Hurup på grund af force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger eller lignende), i hvilket tilfælde Vandland & Feriecenter Øster Hurup er forpligtet til snarest muligt underrette tilmeldte lejere. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.

7. Lejeprisen inkluderer følgende

Fri rådighed over boligen og dens udstyr i lejeperioden samt rengøring ved afrejse. Exc. Strøm. Kr. 2,25 pr kw. Enhed.

8. Ankomst og afrejse

I kan forvente at jeres sommerhus er klar til indflytning fra kl. 15.00, der er mulighed for at købe tidlig indtjekning og at bade før sommerhuset er klar hvis I har lyst - Jeres afrejse skal ske senest kl. 11.00 hvis I ikke har tilkøbt ekstra timer til afrejse.

9. Depositum

Der kan forekomme depositum, og i så fald vil det blive opkrævet ved ankomsten.

Sengelinned kan medbringes eller lejes  her på Feriecenteret. Det samme gælder barneseng, barnestol, weekendseng og trappegitter ?

10 . Husdyr

I enkelte boliger er det tilladt at medbringe husdyr mod tillæg på 250,00 DKK.pr. husdyr dette gælder også hvis der er tale om en gæst der medbringer husdyr på besøg. Det er vigtigt at vi tjekker om der må være husdyr i huset før gæster medbringer dem idet flere af vores huse er allergihuse.  Forespørgsel skal ske ved bestilling. Ved senere forespørgsel om at medbringe husdyr, er Vandland & Feriecenter Øster Hurup berettiget til af afslå dette, i fald husdyr ikke er tilladt i den anviste bolig.

11. Rengøring

Den daglige rengøring påhviler lejeren selv, ligesom man selv aflevere de lejede emner og sengetøj i receptionen, tømmer affald og opvaskemaskinen (kan tilkøbes for 80kr.) Vi kommer og udfører  slutrengøring  og dermed er inkluderet i prisen.

12. Lejerens ansvar

Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser, som gælder for feriecentrene. Lejeren hæfter fuldt ud for boligens inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren, afregnes af denne ved afrej­se. Personen, der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af øvrige beboere i boligen. Der må max bo 6 personer i boligerne, uanset alder.

13. Reklamation

Hvis der er noget I er utilfredse med skal I indenfor rimeligt tid og senest 1 time efter ankomst klage i receptionen i åbningstiden udenfor  åbningstiden kan I sende en mail på vandland@mail.dk

Det er vigtigt at I anmelde evt. skader eller mangler til receptionen. og vi vil gøre alt hvad der er muligt for at udbedre fejlen indenfor 24 timer hvis det kan lade sig gøre.  Vi har kun et mål at I bliver så glade for at være på ferie hos os at I kommer igen 🙂  Evt. reklamation over rengøring, skal senest anmeldes til receptionen 1 timer efter ankomst så vores rengørings personale kan udbedre forholdene.

Del...Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page